ไฮไลท์

Kashmir-banner-3

กรุงเทพฯ (Bangkok) – กรุงเดลี (Delhi) – ประตูเมืองอินเดีย (India Gate)

กรุงเดลี (Delhi) – ศรีนาคา (srinagar)

7วัน 6คืน
11-17 เมษายน 57
41,900
Vietnam-banner1

สุสานโฮจิมินห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-วัดวิหารวรรณกรรม-วัดเจดีย์เตริ่นกว็อก-ล่องเรือฮาลองบก-ตลาดไนท์มาเก็ต-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำสวรรค์-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดเนินหยก-ถนนสามสิบหกสาย-หุ่นกระบอกน้ำ

4วัน 3คืน
30 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58
15,900
Vietnam-banner2

ไปรษณีย์กลาง-โบสถ์นอร์ทเธอดาม-ทะเลทรายแดง-ทะเลทรายขาว-ซุ่ยเตียน-โบสถ์สีชมพู-สวนดอกไม้เมืองหนาว-หุบเขาแห่งความรัก-เครซี่เฮ้าส์-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตรัคลาม-นั่งรถราง-น้ำตกดาตันลา-พระราชวังฤดูร้อน-วัดเจดีย์-พิพิธภัณฑ์สงคราม-ไชน่าทาวน์-ตลาดเบนถัน

4วัน 3คืน
23-26 ตุลาคม 57
18,900
หุบเขาแห่งความรัก1

ไปรษณีย์กลาง-โบสถ์นอร์ทเธอดาม-ทะเลทรายแดง-ทะเลทรายขาว-ซุ่ยเตียน-โบสถ์สีชมพู-สวนดอกไม้เมืองหนาว-หุบเขาแห่งความรัก-เครซี่เฮ้าส์-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตรัคลาม-นั่งรถราง-น้ำตกดาตันลา-พระราชวังฤดูร้อน-วัดเจดีย์-พิพิธภัณฑ์สงคราม-ไชน่าทาวน์-ตลาดเบนถัน

4วัน 3คืน
30 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58
19,900
merlion_blog

สิงคโปร์ซิตี้ทัวร์-ถ่ายรูปกับเมอร์ไลอ้อน-การ์เด้น บาย เดอะเบย์-มารีนา เบย์ แซนด์-ล่องเรือบั้มโบ้ท-สวนสนุกยูนิเวอร์แซลเต็มวัน-น้ำพุดนตรี SONG OF THE SEA-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ไชน่าทาวน์-ช้อปปิ้งถนนออร์ชารด์

3วัน 2คืน
31 ธ.ค. 57 – 02 ม.ค. 58
19,900
Angkor-wat

เมืองเสียมเรียบ-ทะเลสาปโตนเล-เขาพนมบาเค็ง-ปราสาทบันทายศรี-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-นครวัด-นครธม-เขาพนมกุเลน-น้ำตกพนมกุเลน-ช้อปปิ้งตลาดเก่า

4วัน 3คืน
30 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58
12,900