ไฮไลท์

Vietnam-banner1

สุสานโฮจิมินห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-วัดวิหารวรรณกรรม-วัดเจดีย์เตริ่นกว็อก-ล่องเรือฮาลองบก-ตลาดไนท์มาเก็ต-ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำสวรรค์-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดเนินหยก-ถนนสามสิบหกสาย-หุ่นกระบอกน้ำ

4วัน 3คืน
30 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58
13,900
หุบเขาแห่งความรัก1

ไปรษณีย์กลาง-โบสถ์นอร์ทเธอดาม-โบสถ์สีชมพู-สวนดอกไม้เมืองหนาว-หุบเขาแห่งความรัก-เครซี่เฮ้าส์-นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตรัคลาม-นั่งรถราง-น้ำตกดาตันลา-พระราชวังฤดูร้อน-วัดเจดีย์-พิพิธภัณฑ์สงคราม-ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน

4วัน 3คืน
30 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58
14,900
เมอร์ไลออน หรือ สิงโตทะเล

สิงคโปร์ซิตี้ทัวร์-ถ่ายรูปกับเมอร์ไลอ้อน-การ์เด้น บาย เดอะเบย์-มารีนา เบย์ แซนด์-ล่องเรือบั้มโบ้ท-สวนสนุกยูนิเวอร์แซลเต็มวัน-น้ำพุดนตรี SONG OF THE SEA-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ไชน่าทาวน์-ช้อปปิ้งถนนออร์ชารด์

3วัน 2คืน
31 ธ.ค. 57 - 02 ม.ค. 58
16,900
Angkor-wat

เมืองเสียมเรียบ-ทะเลสาปโตนเล-เขาพนมบาเค็ง-ปราสาทบันทายศรี-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม-นครวัด-นครธม-เขาพนมกุเลน-น้ำตกพนมกุเลน-ช้อปปิ้งตลาดเก่า

4วัน 3คืน
30 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58
12,900
17212700_blog-hongkong

ฮ่องกง-นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง-สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา-ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน พร้อมชมโชว์พลุ-นั่งรถรางพีคแทรมขึ้น VICTORIA PEAK-รีพลัสเบย์-วัดเชอกุง-วัดหวังต้าเซียน-ร้านจิวเวอรี่+หยก-อิสระ!! ช้อปปิ้งย่านนาทาน & ย่านจิมซาจุ่ย

3วัน 2คืน
1-3 มกราคม 2558
25,900
8631136_blog burma

ย่างกุ้ง-ปางช้างเผือก-พระหินอ่อน-พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา)-วังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ชเวดากอง-การเวกโชว์-สิเรียม-เจดีย์โบดาทาวน์- เทพทันใจ-สก๊อตมาร์เก็ต

4วัน 3คืน
31 ธ.ค. 57 – 3 ม.ค. 58
19,900
great wall of China

ปักกิ่ง-หอบวงสรวงเทวดาฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ-กำแพงเมืองจีนด่านจียงกวน-ตลาดรัสเซีย-ถนนหวังฝูจิ่ง-ถนนอาหารตงหัวเหมิน-(รถไฟความเร็วสูง)-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นหอไข่มุก-ตลาดเถาเป่าเฉิง-ถนนนานกิง

6วัน 4คืน
29 ธ.ค.57-3 ม.ค.58
30,900
12882633_blog-kunming

ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ลี่เจียง-เมืองเก่าลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก-IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก-คุนหมิง-วัดหยวนทง-ช้อปปิ้ง

5วัน 4คืน
30 ธ.ค.57 – 3 ม.ค.58
25,900